ŽP Informatika s.r.o.

AZU BIG DAY 2013

Zúčastnili sme sa podujatia AZU BIG DAY na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť študentom projekty – Vysokoškoláci do praxe! a projekt AZU. Viac info tu