ŽP Informatika s.r.o.

Audity ISO 9001 a ISO 20000

V dňoch od 20. do 22. júna 2016 sa konal v našej firme recertifikačný audit ISO 20000-1 a dohľadový audit ISO 9001. Audit zastrešil odbor kvality a strategického rozvoja v spolupráci so zamestnancami ostatných úsekov. Vďaka ich kvalitnej práci sa nám podarilo oba tieto audity úspešne zvládnuť.