ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT®

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. vyvinula na mieru pre potreby spoločností ŽP Group desiatky aplikácií a softvérových riešení patriacich pod ochrannú známku ŽP SOFT®.

Aplikácie ŽP SOFT® sú pre jednotlivé prostredia dizajnovo podobné a ich obsluha je veľmi jednoduchá a intuitívna. Používateľ jedného typu aplikácie si preto veľmi rýchlo osvojí každý novú aplikáciu  modul.

Cieľové riešenie

• jednoduchá a intuitívna obsluha,

• ľahký a rýchly prístup k údajom,

• prehľadné a ľahko dostupné informácie,

• minimalizácia papierových evidencií a maximálna kontrola,

• používateľom modifikovateľné zostavy,

• komplexné, jednoduché a variabilné riešenie,

• efektívne riadenie podnikových procesov,

• optimálne využitie výrobnej kapacity a zdrojov,

• plná kompatibilita jednotlivých aplikácií,

• využitie synergického efektu užitím viacerých aplikácií  ŽP SOFT®,

• vysoká parametrizovateľnosť jednotlivých aplikácií a otvorenosť celého systému.

 

Naše dlhoročné skúsenosti s riešeniami ŽP Soft® sú garanciou, že sme spoľahlivým partnerom pre vývoj informačných systémov pre malých a stredných podnikateľov, aj pre nadnárodné korporácie.

Široké spektrum riešení aplikácií ŽP Soft® je dôkazom flexibility a dlhoročnej skúsenosti s návrhom a realizáciou informačných systémov pre rôzne oblasti.