ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® Vrátnice

Produkt slúži na podporu činností realizovaných na podnikových vrátniciach v dvoch oblastiach: evidencia prechodu automobilov a evidenciu výdajov kľúčov k pracovným priestorom. Pomocou tohto systému chránite majetok firmy, získavate prehľad o pohybe osôb a vozidiel v objekte a kontrolujete prístup k chráneným firemným informáciám.

Evidencia prechodov automobilov

Modul slúži na evidenciu prechodov automobilov cez prístupové miesta firmy —spravidla vrátnice alebo recepcie. Podporné subsystémy zabezpečujú budovanie kmeňovej evidencie automobilov, správu priepustiek k automobilom, evidenciu prístupových miest a zamestnancov poverených správou a obsluhou evidencií. V systéme sa zaznamenávajú údaje o prechádzajúcom vozidle, o smere prechodu (vstup, výstup), údaje o vodičovi a ostatných prevážaných osobách, prevážaných materiáloch atď.

Všetky vrátnice sú súčasťou jedného systému a vozidlo môže vojsť jednou a vyjsť druhou vrátnicou, pokiaľ je taký prechod povolený. Do systému je možné pripojiť snímače, ktoré automaticky rozoznávajú ŠPZ automobilov prechádzajúcich vrátnicami. Modul poskytuje možnosť riadenia oprávnených prístupov pomocou časových priestupok (napr. deň, noc, konkrétny čas alebo deň v týždni). Vrátnik tak získava prehľad o počte áut v objekte ako aj o dodržiavaní povolených časových intervalov. Komplexnosť systému rozširuje prepojiteľnosť na vážny systém, ako ďalší krok kontroly prepravovaného materiálu a tovaru. Hlavným výstupom zo systému je kniha prechodov.

Evidencia výdajov kľúčov

Modul slúži pre evidenciu vydávania kľúčov k definovaným objektom. Podporné subsystémy popisujú topológiu budov, priestorov, miest uloženia kľúčov a pod. Reštrikčný subsystém umožňuje určiť oprávnenia prístupu osôb do jednotlivých priestorov. Obsluha v aplikácii zaznamenáva udalosti požičania a vrátenia kľúčov jednotlivo, aj hromadne (napr. pre účely upratovania či údržby). Hlavným výstupom zo systému je kniha výpožičiek kľúčov.