ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® MKV

Meranie kvality vzdelávania – Evidencia, monitoring a hodnotenie výučby

ŽP SOFT® MKV je určený pre použitie na stredných a vysokých školách, no i v súkromných spoločnostiach zameraných na vzdelávanie. Vzdelávacie inštitúcie získajú prehľad o kvalite výučby a jednotlivých predmetoch. Systém umožňuje sledovať výsledky študentov, hodnotiť nielen ich vedomosti a zručnosti, ale aj ich študijný rast. U pedagogických pracovníkov dokáže sledovať a vyhodnocovať publikačnú, vedeckú, odbornú činnosť a správu projektov. Evidencia informácií zaznamenáva kľúčové ukazovatele výkonnosti škôl a kariérne uplatnenie absolventov v praxi. Systém poskytuje spätnú väzbu procesu vzdelávania a umožňuje zlepšiť kvalitu vzdelávacích inštitúcií.

Komu je určený

  • Vysoké školy
  • Stredné školy
  • Jazykové školy
  • Vzdelávacie inštitúcie
  • Vzdelávacie projekty a školenia

Informačný systém ŽP SOFT® MKV slúži na hodnotenie kvality výučby vzdelávacích inštitúcií. Pravidelná analýza pozitívnych a negatívnych stránok výučby vytvára priestor na zvyšovanie kvality vzdelávania. Pomocou MKV inštitúcia priamo dokáže ovplyvniť kvalitu vyučujúcich, vzdelávania a spokojnosť študentov. Škola získa informácie pre efektívne riadenie študijných programov a ďalších aktivít v rámci vzdelávania. Vzdelávacie inštitúcie môžu zlepšovať svoje výsledky, optimalizovať počet študentov, vylepšiť ich uplatnenie v praxi a zaradiť sa tak medzi úspešné školy s perspektívou.