ŽP Informatika s.r.o.

ŽP SOFT® Dochádzka

Dochádzkový a prístupový systém

Dochádzkový systém slúži na presnú evidenciu a sledovanie dochádzky a pohybu zamestnancov pomocou bezkontaktných identifikačných kariet. Uľahčuje a zrýchľuje prípravu podkladov pre spracovanie mzdovej agendy. ŽP SOFT® Dochádzka zastrešuje prepojenie dochádzkového, prístupového a stravovacieho systému, ako aj systému
pre prípravu podkladov pre spracovanie miezd.

Popis produktu

Dochádzkový systém riadi tok informácií o dochádzke zamestnanca, informácií potrebných pre zúčtovanie mzdy zamestnanca, ako aj pre vyhodnocovanie na rôznych úrovniach riadenia.

Prvotným zdrojom týchto informácií sú prechody zamestnancov zaznamenávané na dochádzkových termináloch (umiestnených vo zvolených lokalitách) prostredníctvom bezkontaktných identifikačných kariet.

Následne sa v module Výkaz dochádzky prechody zamestnanca spracúvajú, určuje sa prítomnosť v jednotlivých zmenách, vypočítavajú sa absencie a prerušenia a vytvárajú denné výkazy dochádzky. Správnosť výkazov verifikujú zodpovední zamestnanci, ktorí majú možnosť údaje modifikovať (plánovaná neprítomnosť, oprava a pod.).

Súčasťou aplikácie je aj modul Mzdový výkaz, ktorý slúži na prípravu podkladov pre výpočet mzdy zamestnanca, ako sú mzdové príplatky a mzdové zvýhodnenia vyplývajúce zo zákona alebo vnútropodnikovej legislatívy.

Systém taktiež ponúka možnosť podpory zákazkového systému —t.j. prípravy podkladov pre naúčtovanie mzdových nákladov na zákazky.

dochádzka - schéma systému
Dochádzka

Základná charakteristika

  • jednoznačná registrácia príchodov a odchodov na základe identifikačných médií,
  • zadávanie dôvodov prerušenia pracovnej doby – lekár, služobná cesta, prestávka na obed a pod.,
  • automatické vyhodnotenie dochádzky podľa kalendára pracovnej doby, tlač prehľadných zostáv,
  • ľahké a zrozumiteľné nastavenie veľkého množstva jednoduchých alebo komplexných výplatných pravidiel pre výpočet mzdy,
  • priebežné sledovanie prítomnosti zamestnancov v danom objekte (on-line),
  • systém môže ovládať vstupné dvere, alebo iné mechanické zábrany vstupu – prináša tak i prvky zabezpečenia objektu,
  • otvára sa možnosť používať nové informačné technológie, ako napríklad indikačné tablo prítomnosti osôb.